Sprawność przekładni ślimakowej

Sprawnością ogólną przekładni ślimakowej nazywamy stosunek mocy oddawanej przez tę przekładnię na wale pędzonym do mocy pobieranej przez nią na wale napędzającym.

Sprawność ogólną przekładni motovario można wyrazić jako iloczyn sprawności poszczególnych elementów.

Sprawność łożysk ślimaka i ślimacznicy zależy od rodzaju ułożyskowania. Przy ułożyskowaniu tocznym sprawność jednej pary łożysk jest mniej więcej równa około 0,99. Przy ułożyskowaniu ślizgowym sprawność jest niższa i wynosi dla jednej pary łożysk około 0,97.

Sprawność mechaniczna olejenia wyraża stratę mocy wywołaną mieszaniem i rozbryzgiwaniem oleju. Wielkość tych strat, a tym samym i wartość zależy od wielu czynników, a mianowicie od sposobu olejenia, od kształtu i wymiarów przestrzeni olejowej, od kształtu i wymiarów elementów wirujących przekładni, od lepkości oleju oraz od szybkobieżności przekładni. Wielkość tych strat trudno jest obliczyć. Dokładnie można je określić tylko na drodze doświadczalnej. W ślimakowych przekładniach wolnobieżnych straty te są zresztą stosunkowo niewielkie i można je zupełnie pominąć. W przekładniach szybkobieżnych natomiast strat tych pominąć już nie można. Wprawdzie nawet i wtedy są one zazwyczaj znacznie jeszcze mniejsze od strat określonych jako sprawność zazębienia, ale pominięcie ich może prowadzić do zbyt dużych błędów. Pamiętać bowiem trzeba, że dokładność określenia sprawności decyduje z kolei o dokładności, z jaką określona zostanie ilość ciepła potrzebna do odprowadzenia oraz temperatura, w jakiej pracować będzie przekładnia.

Drukuj