Czynniki wpływające na kolejność i liczbę operacji

Podstawowymi czynnikami, od których zależy liczba i kolejność operacji są: kształt konstrukcyjny części, jej wymiary oraz wymagania dotyczące własności mechanicznych materiału części (rodzaj obróbki cieplnej) i jakości jej powierzchni. Oprócz wymienionych czynników na liczbę i kolejność operacji mają jeszcze wpływ liczba wykonywanych części, wyposażenie zakładu w środki produkcji (ewentualnie możliwość nabycia określonych środków produkcji), rodzaj przyjętej surówki i inne.

Kształt części określa rodzaje obrabiarek potrzebnych do jej obróbki.

Wymiary części (jej masa), mają znaczny wpływ na liczbę operacji. W przypadku części o dużej masie, ze względu na utrudniony transport, w każdej operacji obróbce należy poddawać możliwie jak największą liczbę powierzchni. Obróbka cieplna wpływa na zwiększenie liczby operacji obróbki skrawaniem, gdyż powierzchnie dokładne oraz wzajemnie zależne muszą być wykańczane po dokonaniu obróbki cieplnej. W razie specjalnych wymagań co do jakości powierzchni liozba operacji zwiększa się o operację obróbki powierzchniowej. Szczególnie duża liczba operacji występuje w procesie technologicznym w przypadku wykonywania pokryć antykorozyjnych oraz dekoracyjnych.

Drukuj