Sposób opracowywania dokumentacji technologicznej

Kolejność i sposób opracowywania dokumentacji technologicznej

Na podstawie rysunku konstrukcyjnego opracowuje się rękopis instrukcji obróbki wg wskazówek.

Do prac związanych z opracowaniem dokumentacji technologicznej należą prace konstrukcyjne polegające na przygotowaniu, stosownie do założeń zawartych w rękopisie instrukcji obróbki, rysunków potrzebnych pomocy specjalnych, tj. uchwytów, narzędzi i sprawdzianów oraz urządzeń specjalnych i transportu międzystanowiskowego.

Po wykonaniu opracowań konstrukcyjnych i naniesieniu korekty do opracowanego procesu technologicznego przez biuro konstrukcyjne działu głównego technologa wykonuje się instrukcję w postaci ostatecznej, stanowiącą dokument technologiczny, na podstawie którego wykonuje się obróbkę.
Wprowadzenie poprawek do rękopisu instrukcji obróbki może być spowodowane przyjęciem dogodniejszego zamocowania części niż to przewidział wykonujący rękopis lub przyjęciem innych baz.

Kartę technologiczną wykonuje się na podstawie instrukcji obróbki oraz kart normowania czasów roboczych.
Wykaz pomocy normalnych i specjalnych wykonuje się zgodnie z wyszczególnieniem podanym w instrukcji obróbki.

Drukuj