Metody obróbki stożkowych kół zębatych

Ponieważ wymiary kół stożkowych w dużym stopniu zależą od metody obróbki zębów, przeto zaznajomimy się pobieżnie z tymi metodami.

Nacinanie zębów w stożkowych kołach zębatych może być przeprowadzone następującymi metodami:
1) metodą kopiową, w której prowadnice dla suportów narzędziowych są wodzone po wzorniku o kształcie odpowiadającym zarysowi boku zęba obrabianego koła;
2) metodami obwiedniowymi.

Pierwsza metoda dotyczy jedynie obróbki zębów prostych o małej dokładności, przeto nie będziemy się nią zajmowali.

Metody obwiedniowe w swej ogólnej zasadzie nie odbiegają od metod obwiedniowych obróbki walcowych kół zębatych. Różnica polega jedynie na tym, że obróbka walcowych kół zębatych jest oparta na zasadzie współpracy koła z zębatką prostą, natomiast przy obróbce stożkowych kół zębatych występuje z ę-batka pierścieniowa zamiast zębatki prostej.

Przy obróbce walcowych kół zębatych ruchy toczne składały się z obrotu obrabianego koła około własnej osi w kierunku strzałki a i przesuwu wzdłuż narzędzia zębatki w kierunku strzałki.

Obróbka zębów łukowych może odbywać się różnymi narzędziami, skąd pochodzą różne nazwy metod: Gleasona, Fiat-Mammano, Oerlikona, Klingelnberga itd. Bliżej omówimy je przy określaniu wymiarów kół obrabianych tymi metodami.

Drukuj