Stożki podziałowe. Stożki czołowe. Przełożenie przekładni

W walcowych kołach zębatych podstawowymi powierzchniami były walce podziałowe, natomiast w stożkowych kołach zębatych są nimi stożki podziałowe, które są jednocześnie stożkami tocznymi, tj. toczącymi się podczas pracy po sobie bez poślizgu.

Stożki podziałowe są określone przez kąt podziałowy i przez średnicę podstawy, którą jest średnica koła podziałowego. Wielkość kątów stożków podziałowych współpracujących kół zębatych zależy z jednej strony od kąta, jaki tworzą z sobą osie obrotu kół, a z drugiej strony od stosunku ilości zębów obydwu współpracujących kół, czyli od przełożenia przekładni.

Drukuj