Stożkowe przekładnie o zębach prostych i skośnych

Wspólną cechą charakterystyczną stożkowych kół zębatych zarówno o zębach prostych, jak i skośnych jest to, że mają zęby normalne, tj. y = 1. Zęby normalne przyjęto w celu uzyskania jak największego stopnia pokrycia, który decyduje o pewności zazębienia. Wiadomo zaś, że im niższe są zęby, tym jest mniejszy czołowy stopień.pokrycia. Z drugiej zaś strony stosowanie zębów wysokich, przy których czołowy stopień pokrycia wzrasta, stwarza nie tylko niebezpieczeństwo podcięcia zębów, ale również utrudnia dokładne wykonanie zębów, tak aby doleganie ich było poprawne.

Musimy tu stwierdzić, że poprawne wykonanie stożkowych kół zębatych, a szczególnie o zębach prostych lub skośnych jest dość trudne. Jednakże nie tylko wykonanie nastręcza trudności, lecz również montaż musi być przeprowadzony bardzo starannie. Najwnikliwsze nawet obliczenie i najstaranniejsze wykonanie może okazać się niewystarczające, jeśli montaż zostanie przeprowadzony niedbale.

Niezależnie od tego musimy stwierdzić, że o poprawności pracy przekładni stożkowej decyduje w dużym stopniu staranność wykonania otworów pod łożyska w skrzynce, tak aby osie ich przecinały się w jednym punkcie.

Wreszcie musimy zwrócić uwagę, że wałki, na których są osadzone stożkowe koła, uginają się pod działaniem siły obwodowej, wskutek czego ślady dolegania zębów przesuwają się, przez co poprawna praca przekładni stożkowej o zębach prostych lub skośnych jest niemożliwa. Dlatego też przekładnie te znajdują zastosowanie w przypadku przenoszenia niedużych sił i przy niedużych prędkościach.

Drukuj