Przekładnia stożkowa Klingelnberga

Przekładnię stożkową o uzębieniach ewolwentowo-łukowych obrabia się wg zasady. Przedstawiono 3 charakterystyczne położenia narzędzia podczas nacinania zębów w kole. Narzędziem jest stożkowy frez ślimakowy.

Zęby naciętego koła mają kształt beczkowaty wskutek tego, że zewnętrzny zarys freza (a również linie podziałowe i uzębienie freza) jest ukształtowany wg stożka wklęsłego).

Linia zębów jest ewolwentą, od której zależą wymiary zębów i kół. Ponieważ ewolwentą jest krzywą odwiniętą z koła zasadniczego, wykazującą największą krzywiznę w pobliżu tego koła, przeto do kół wykorzystuje się część ewolwenty oddalonej o pewną odległość e od tego koła zasadniczego.

Obliczanie wymiarów kół rozpoczyna się więc od tego koła zasadniczego przechodząc kolejno do ustalania wymiarów najpierw koła dużego, a potem dopiero koła małego.

Drukuj