Przekładnie śrubowe

Przekładnia śrubowa służy do przenoszenia ruchu obrotowego przy skrzyżowanych pod kątem osiach, które nie przecinają się, lecz są wichrowato położone względem siebie.

Przekładnie śrubowe można podzielić na:
1. toczne przekładnie śrubowe, których charakter pracy jest zbliżony częściowo do pracy dotychczas omawianych przekładni,
2. przekładnię ślimakową, noszącą nazwę czystej przekładni śrubowej.

Toczne przekładnie śrubowe
W zależności od kształtu elementów współpracujących wyróżniamy:
a. hyperboloidalne przekładnie śrubowe, w których zęby rozmieszczone są na hyperboloidach obrotowych,
b. walcowe i stożkowe przekładnie śrubowe, w których zęby o śrubowych lub łukowych liniach są rozmieszczone na powierzchniach walcowych lub stożkowych.

Hyperboloidalne przekładnie śrubowe
Gdy prostą wichrowatą O...C obróci się około osi I, a potem około osi II, wówczas powstaną dwie obrotowe powierzchnie hyperboidalne. Tworząca OC stanowi chwilową oś obrotu. Podczas obrotu hyperbo-loidy toczą się bez poślizgu po powierzchni prostopadłej do chwilowej osi obrotów OC, natomiast przy toczeniu wzdłuż tej osi występuje poślizg.

Czysty ruch toczny może wystąpić wówczas, gdy w każdym punkcie chwilowej osi obrotu OC obydwa koła będą wykazywały jednakowe składowe prędkości w płaszczyźnie równoległej do najkrótszej odległości a = O1O2.

Drukuj