Globoidalna przekładnia ślimakowa

Jak już sama nazwa wskazuje, obydwa elementy stanowiące tę przekładnię są globoidami, przy czym ślimak obejmuje zwojami ślimacznicę na znacznej części obwodu; wskutek tego powiększa się powierzchnia dolegania, a obciążenie rozkłada się na znaczną ilość zębów, co oczywiście pociąga za sobą mniejsze zużycie zębów.

O kształtach i wymiarach zębów ślimaka i ślimacznicy decyduje przede wszystkim wykonanie. Przekładnia globoidalna wykazuje duże zalety tylko wówczas, gdy elementy składowe są dokładnie wykonane, powierzchnie robocze mają znaczną gładkość, a montaż zostanie starannie i prawidłowo przeprowadzony.

Powierzchnie podziałowe ślimaka i koła ślimakowego muszą być odpowiednio ukształtowane.

Drukuj