Wskazówki technologiczne w systemie Gleasona

Wskazówki technologiczne wynikające z kontroli docierania zębów w systemie Gleasona

Kontrola śladu współpracy zębów przekładni w trakcie opanowywania procesu docierania przeprowadzana na maszynach kontrolnych jest podstawą do zmian parametrów docierania i ustawień docieraczek w celu uzyskania prawidłowego śladu współpracy.

W systemie Gleasona zaleca się stosowanie następujących korekcji w zależności od efektów docierania zębów sprawdzanych na maszynach kontrolnych.

W przypadku śladów przekątnych stosowane są korekcje ustawień zmieniających wzajemne położenie docieranych kół o wielkości poprawek wynikających z odczytanych położeń V maszyny kontrolnej. Dla przypadku z rysunku należy zmniejszyć przesunięcie hipoidalne o wielkość V, dla sytuacji z rysunku należy postąpić odwrotnie.


Jeżeli w wyniku docierania uzyskuje się ślady współpracy zilustrowane rysunku (w nomenklaturze Gleasona LAME BEARING) stosowane są następujące korekcje:
— dla przypadku podanego na rysunku zmienia się współrzędną H docieraczki o wielkość uzyskaną z maszyny kontrolnej w przeciwnym kierunku;
— dla przypadku zilustrowanego rysunku współrzędna H docieraczki powinna być zmieniona o wielkość uzyskaną z maszyny kontrolnej w tym samym kierunku.

Jeżeli wystąpi podwójna plama współpracy na kołach niedotartych, konieczna jest korekcja ustawień frezarek wykonujących uzębienie na miękko.
Uzyskiwanie głośnej (o niskich tonach) pracy przekładni świadczy o zmniejszeniu plamy współpracy zębów (wąska wstęga styku). Jest to wynikiem zbyt dużego momentu hamującego. Korygowanie polega na jego zmniejszeniu.

Jeżeli w wyniku sprawdzania przekładni dotartej uzyskuje się liniowy styk powierzchni pokazany na rysunku, efekt uzyskiwany świadczy o prowadzeniu docierania ze zbyt małym luzem obwodowym. Doprowadzając na maszynie kontrolnej współpracujące koła do takiego ustawienia (przez zmianę luzu obwodowego), aby uzyskać właściwą plamę współpracy, należy zwiększyć luz obwodowy w docieraczce o tę wielkość.

Przy podwójnym śladzie współpracy w kierunku wysokości zęba zilustrowanym na rysunku korekcja powinna polegać na zmniejszeniu luzu obwodowego stosowanego przy docieraniu.

Wymiana lub odświeżenie czynnika docierającego powinny następować w wyniku permanentnie przeprowadzanej kontroli śladu współpracy po docieraniu i wprowadzonej korekty ustawienia osiowego zębnika dla uzyskania prawidłowego położenia plamy na maszynie kontrolnej. Firma Gleason zaleca zmianę czynnika docierającego, gdy korekta pozycji osiowej zębnika na kontrolerce przekroczy 0,003".

Szczegółowe instrukcje fabryczne omawiają sposoby korekcji docierania dla różnych typów przekładni.

Usytuowanie śladu współpracy na połowie wewnętrznej wieńca zębatego od strony wklęsłej i na połowie zewnętrznej wieńca strony wypukłej lub odwrotnie, wymaga zmiany kąta linii zęba zębnika. Dokonuje się tego przez ustawienie na maszynie kontrolnej pozycji odpowiadającej właściwemu położeniu przez przesunięcie prostopadłe do osi koła.

Drukuj