Opanowywanie procesu docierania w systemie Gleasona

Opanowywanie procesu docierania zębów w systemie Oerlikon na podstawie kontroli śladu współpracy

Przy opanowywaniu procesu docierania zębów w systemie Oerlikon podstawową czynnością w produkcji wielkoseryjnej i masowej (analogicznie jak w systemie Gleasona) jest dobór kół parami pod kątem śladu współpracy. Opanowywanie operacji docierania odbywa się przez trenowanie ustawień ruchów docierających dotąd, aż po procesie docierania uzyska się właściwy kształt i położenie śladu współpracy.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zmian wielkości ustawczych docieraczek systemu Oerlikon — możliwe jest korygowanie śladu współpracy w procesie docierania. Docieraczki systemu Oerlikon pozwalają również korygować ślad współpracy przekładni w produkcji jednostkowej lub małoseryjnej, gdyż cykle docierania mogą mieć wiele różnych wariantów i dotyczą odpowiednich stref powierzchni zębów. W każdym przypadku wnioskowanie o zastosowaniu odpowiednich ustawień docieraczki poprzedzane jest kontrolą śladu współpracy. Uzyskane w wyniku kontroli przesunięcia AV, AH, AJ są wykorzystywane do zmiany ustawień docieraczki.

Drukuj