Opracowywanie frezowania uzębienia dla metody ZYKLOPALLOID

Opracowywanie frezowania uzębienia wg systemu Klingelnberga dla metody ZYKLOPALLOID

W metodzie ZYKLOPALLOID Klingelnberga korekcja długości śladu współpracy jest przeprowadzana przez zmianę mimośrodowości głowic dwuczęściowych. Położenie śladu współpracy zębów wzdłuż szerokości wieńca przy opanowywaniu technologii korygowane jest przez wielkości ustawcze: kąt e — który w systemie Klingelnberga oznacza kąt mimośrodu oraz kąt A określający kierunek płaszczyzny, w której następuje ustawianie mimośrodowości głowic.

Występujące warianty położenia śladu współpracy i wymagane korekcje podaje tabela.

Zalecane zmiany ustawień obrabiarek


Niezależnie od korekcji podanych w tablicy — dotyczących położenia śladu współpracy — przeprowadzana jest jego lokalizacja wzdłuż wysokości zęba. Poprawki w celu odpowiedniego umieszczenia śladu współpracy wzdłuż wysokości zęba dokonywane są przez zmianę położenia osiowego zębnika. Uzyskane przesunięcia osiowe zębnika na maszynie kontrolnej z odwrotnymi znakami przenoszone są jako poprawki ustawienia frezarki do frezowania uzębienia zębnika.

Kontrola opanowywania procesu docierania w systemie Klingelnberga

Opanowywanie procesu docierania w systemie Klingelnberga przebiega analogicznie jak w systemie Gleasona i Oerlikon i polega na przenoszeniu wyników kontroli z maszyny kontrolnej tzn. przesunięć kompensacyjnych AV, AH i AJ na docieraczkę. 

Drukuj