Wyznaczanie optymalnego położenia wzajemnego kół dla montażu

Wykonane całkowicie koła (po obróbce wykańczającej) powinny być sprawdzane na maszynie kontrolnej z ustaleniem przesunięć osiowych w celu określenia ich najkorzystniejszego położenia wzajemnego. Ma to na celu dobór odpowiedniej grubości podkładek dystansowych lub wyznaczenia położenia elementów oporowych zapewniających najkorzystniejsze położenie wzajemne kół w obudowie po zmontowaniu. Wykonuje się tę operację na maszynach kontrolnych, przy czym po ustaleniu optymalnego luzu przesuwany jest zębnik wzdłuż jego osi. Zarówno zmiana współrzędnej / jak i współrzędnej H, odpowiadające najlepszej współpracy kół, są nanoszone na przekładnie lub wpisywane w dokumenty technologiczne.

Firma Gleason opracowała specjalną półautomatyczną maszynę kontrolną 513 do kontroli ostatecznej kół przekładni samochodów osobowych i lekkich ciężarowych. Maszyna ta analizuje drgania występujące przy współpracy przekładni w trzech pasmach częstotliwości:
— 200 Hz, które jak wynika z praktyki wywołuje skośność śladu współpracy,
— 400 Hz — wynikające z błędów zarysu,
— 600 Hz — powodowane chropowatością powierzchni zębów.

 We wszystkich trzech pasmach rysowane są za pomocą automatycznej kreślarki wykresy, oraz na wskaźniku cyfrowym rejestrowane jest przesunięcie osiowe zębnika H odpowiadające najlepszej pracy przekładni motovario. Wrzeciono zębnika w trakcie kontroli wykonuje wolny ruch prostoliniowy w kierunku współrzędnej H.

Maszyna kontrolna może być wyposażona w urządzenie rysujące, lub tylko we wskaźnik cyfrowy. W systemie Gleasona przyjęto, że decydującym o jakości przekładni jest pasmo drgań o częstotliwości 200 Hz i wg amplitud badanych w tym paśmie ocenia się jakość przekładni.

Drukuj