Badania stanowiskowe przekładni

Badania stanowiskowe przekładni stożkowych i hipoidalnych

Stanowiskowe badania przekładni stożkowych i hipoidalnych dotyczą srawdzenia ilościowego i jakościowego zjawisk występujących przy statycznym lub dynamicznym obciążeniu. Przekładnia może być badana w zabudowie uniwersalnej lub też razem z zaprojektowanym mechanizmem, w skład którego wchodzi. Możliwe jest również przeprowadzenie badań przekładni w korpusie wykorzystywanym z poprzedniej konstrukcji, odpowiednio zaadaptowanym.

Badania statyczne obejmują: określanie deformacji, obudów, przesunięć wzajemnych kół, ich ugięć pod wpływem obciążenia statycznego. Są to próby, które mają przede wszystkim na celu stwierdzenie, czy w warunkach obciążenia ślad współpracy zębów nie obejmuje stref brzegowych ich powierzchni roboczych. Na tej podstawie określane są zakresy wymiarów liniowych, jak również wielkości beczkowatości wzdłużnej zębów, które powinny być uzyskiwane (dla danego typu przekładni i jej przeznaczenia) w procesie technologicznym kształtowania uzębienia. Badania te prowadzone są na ogół przez ośrodki zajmujące się projektowaniem metod konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych, tzn. firmę Gleason, Oerlikon i Klingelnberg. Problematykę badań statycznych podejmują również wyspecjalizowane jednostki zajmujące się projektowaniem przekładni i jej wykonawstwem, jak np. Instytut Pojazdów Mechanicznych (USTAV PRO VUZKUM MOTOROWYCH VOZIDEL) w Pradze, Zakłady FORD MOTOR Co, GENERAL MOTORS Co itp. Badania statyczne obejmują również problematykę rozkładu naprężeń w zębach kół z zastosowaniem metod elastooptycznych i rentgenograficznych.

Badania dynamiczne są wykonywane na ogół przez wyspecjalizowane ośrodki na specjalnie do tego celu budowanych stanowiskach. Zadaniem tych badań jest:
— określenie długowieczności przekładni przy różnych wielkościach geometrycznych zębów, stosowanych materiałach, rodzajach obróbki cieplnej, przy czym określa się czas pracy przekładni do pęknięcia zmęczeniowego zębów,
— określenie odporności powierzchni zębów na łuszczenie (pitting),
— określenie odporności przekładni na tzw. zacieranie (scoring).

Stanowisko badania przekładni 510 Gleason


W trakcie badań mogą być ustalane zakresy parametrów fizycznych, cechy konstrukcyjne i czynniki technologiczne, które wpływają na jakość przekładni i ich długowieczność. Badania przeprowadzane są na stanowiskach, które mogą realizować programowo zmienne obciążenia. Stanowisko do badania kompletnych mostów napędowych samochodów stosowane przez firmę Gleason (symbol 510) pokazane jest na rysunku. Przez zastosowanie odpowiednio programowanego układu napędowego z mocą krążącą możliwe jest symulowanie obciążenia rzeczywistego przekładni. Możliwa jest również automatyczna rejestracja wyników badań. Firma Oerlikon posiada stanowisko badawcze pozwalające na przeprowadzenie prób jednego zespołu napędowego (kompletnego). Jest ono również sterowane w sposób automatyczny i pozwala na realizację dowolnego programu badań trwałościowych przekładni. Z literatury wiadomo, iż również firma Klingelnberg dysponuje stanowiskiem badawczym przekładni stożkowych.

Badania głośności przekładni stożkowych przeprowadzane są przez wyspecjalizowane ośrodki. Firma Gleason dysponuje stanowiskiem do badań głośności o symbolu 550. Stanowisko to (komora dźwiękoszczelna) pozwala na ocenę hałasu przekładni i wychwycenie błędów wykonawczych, które powodują głośność. Na podstawie badań stanowiskowych, jak też analizy współpracy zębów (TCA) ustalono główne przyczyny głośności przekładni.

W wyniku badań opracowano koncepcję i skonstruowano maszynę kontrolną 513, która pozwala na ocenę przekładni pod kątem poziomu emitowanego przez nią hałasu. Większość zakładów przemysłu motoryzacyjnego w USA wytwarzającego samochody osobowe użytkuje te maszyny.

Drukuj