Frezowanie uzębienia ślimacznicy

Do obróbki zębów ślimacznicy używa się z reguły frezarek obwiedniowych. Mogą to być frezarki wyłącznie przeznaczone do obróbki ślimacznic (rysunek) albo frezarki stosowane do obróbki kół zębatych. Ślimacznice można również obrabiać na zwykłych frezarkach uniwersalnych, jest to jednak obróbka bardzo żmudna i mało wydajna. Wobec dużego rozpowszechnienia frezarek obwiedniowych obróbki ślimacznic na zwykłych frezarkach prawie się obecnie nie stosuje.

Jako narzędzi do obróbki ślimacznic można użyć frezów ślimakowych (rysunek) albo pojedynczych noży (rysunek), które umieszcza się we wrzecionie narzędziowym frezarki. Frezy ślimakowe są narzędziami kosztownymi, i co gorsza, nie dają możliwości regulacji położenia ostrza. Na skutek zatoczenia zmieniają swe wymiary po przeostrzeniu, co bardzo komplikuje obróbkę ślimacznic. Z drugiej strony są one narzędziami bardzo wydajnymi. Wydajność frezowania jest wielokrotnie wyższa aniżeli wydajność, jaką można uzyskać przy obróbce pojedynczym nożem. Pojedynczy nóż jest za to narzędziem bardzo tanim i w pewnym stopniu uniwersalnym. Jeżeli na przykład pozostałe parametry przekładni są identyczne, to tym samym nożem można obrabiać ślimacznice współpracujące ze ślimakami o różnej liczbie zębów. Frezy ślimakowe takiej możliwości nie zapewniają. Pojedynczy nóż umożliwia ponadto regulację wysunięcia noża w kierunku promieniowym, dzięki czemu pomimo ostrzenia można zachowywać stale te same wymiary narzędzia, a tym samym i te same wymiary zębów ślimacznicy.

Frezowanie uzębienia ślimacznicy


Zależnie od kierunku posuwu narzędzia przy zagłębieniu się go w materiał rozróżniamy trzy metody obróbki ślimacznic: promieniową, styczną i promieuiowo-obwodową.

 

Drukuj