Konserwacja oleju w przekładni

Wymiana oleju
Olej wskutek stykania się z powietrzem (tlenem) ulega zepsuciu. Niezależnie od tego do oleju dostają się zanieczyszczenia w postaci drobnych opiłków oderwanych z powierzchni podlegających zużyciu. Stąd to wynika konieczność wymiany oleju co pewien czas.

Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić już po około 300 godzinach pracy, w celu usunięcia zanieczyszczeń, które unoszone razem z olejem do miejsca pracy mogą być przyczyną silniejszego zużywania się powierzchni.

Następne wymiany oleju mogą być dokonane co ok. 2500 godzin pracy.
Przed napełnieniem świeżym olejem należy skrzynkę starannie oczyścić i przepłukać lekkim olejem (nigdy naftą lub benzyną).

Chłodzenie oleju
Wywiązywanie się ciepła i jego odprowadzanie
Ciepło wywiązujące się podczas pracy przekładni zębatej musi być odprowadzone:
albo przez naturalne chłodzenie, tj. wypromieniowanie i unoszenie,
albo przez chłodzenie sztuczne, przy czym przy stałej pracy równowaga cieplna powinna nastąpić po około 6 godzinach pracy.

Określenie ilości oleju chłodzonego
Gdy wywiązane ciepło jest większe od ciepła, które może być odprowadzone dostatecznie szybko do otoczenia przez promieniowanie, wówczas (w celu uniknięcia nadmiernie wysokich, niedopuszczalnych temperatur przekładni) należy podejmować specjalne środki zaradcze, np. powiększenie powierzchni skrzynki, zastosowanie żeber chłodzących lub rozpraszanie ciepła przez zastosowanie wzmożonego krążenia powietrza przy pomocy wiatraczka osadzonego na osi ślimaka lub wreszcie przez zastosowanie systemu obiegowego oleju.


W przypadku przedstawionym na rysunku dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu i ukształtowaniu żeber oraz przez zastosowanie odpowiedniej osłony blaszanej, boczne powierzchnie skrzynki i dno są równomiernie chłodzone.

Zastosowanie systemu obiegowego ma na celu doprowadzenie oleju do smarowania, a ponadto odprowadzanie części ciepła wywiązanego podczas pracy kół w łożyskach.

Olej przeznaczony do chłodzenia może być w tym celu doprowadzony do powierzchni czołowych kół, natomiast olej do smarowania doprowadza się do miejsca zazębienia lub przy wysokich prędkościach wystarczy doprowadzić olej tylko do powierzchni czołowej kół.

Ciepło odebrane przez olej jest odprowadzane do zbiornika, skąd jest oddawane do otoczenia albo też odbierane przez specjalne urządzenia chłodnicze.

Drukuj