Obliczenia wytrzymałości zębów i przekładni

Przystępując do obliczeń wytrzymałości zębów i przekładni zębatej należy mieć na uwadze:

— wielkość i charakter obciążenia, na które składają się:
— obciążenie wynikające z mocy ustalonej,
— nadwyżki dynamiczne spowodowane:
— charakterem pracy maszyny,
— charakterem pracy silnika napędowego,
— niedokładnością wykonania uzębienia,
— rozkładu tych obciążeń, który zależy od:
— dokładności wykonania i położenia osi łożysk w skrzynce,
— ugięcia się wałów, na których są osadzone koła zębate,
— skręcenia się koła, gdy jest ono długie przy jego małych wymiarach średnicowych,
— uginania się zębów pod działaniem obciążenia,
— skutki obciążenia, skąd wynikną naprężenia zestawione zgodnie z teorią wytężenia,
— naprężenia dopuszczalne wynikające z:
— wytrzymałości doraźnej materiału użytego na uzębienie,
— ukształtowania układu dno wrębu — bok zęba, skąd wynikają współczynniki bezpieczeństwa, zgodnie z teorią wytrzymałości zmęczeniowo-kształtowej.

Jak widać, jest wiele czynników niewiadomych, które mogą spowodować w przypadku szczególnego zbiegu okoliczności, że przekładnia nawet najstaranniej obliczona wytrzymałościowo może ulec przedwczesnemu zniszczeniu lub zużyciu. Wobec tego przy obliczeniach wytrzymałościowych należy stosować pewne uproszczenia, a dopiero potem należy określić środki zaradcze zapewniające odpowiedni okres trwałości przekładni.

Drukuj