Obliczanie walcowej przekładni śrubowej

Obliczanie walcowej przekładni śrubowej

Ponieważ w walcowej przekładni śrubowej jest zazębienie punktowe, przeto występuje silne zużycie, a ponadto wywiązuje się znaczna ilość ciepła, które powoduje zmniejszenie się odporności materiału na działanie obciążeń.

Przenoszona moc jest więc ograniczona przez nacisk powierzchniowy i wywiązujące się ciepło.

Chcąc uzyskać długi okres trwania przekładni śrubowej należy:
a) zastosować materiały odporne na zużycie,
b) zapewnić jak najmniejszy współczynnik tarcia, co można zyskać przez:
1) nadanie jak najgładszej powierzchni bokom zębów,
2) wystarczająco obfite smarowanie,
3) dobór odpowiedniego smaru (oleju).

Obliczanie na zużycie
Wielkość przenoszonej siły oblicza się ze wzoru zbliżonego do wzoru Lewisa

P = cbtn

Wielkości współczynnika c obliczamy ze wzorów. Widzimy więc, że wielkość współczynnika c zależy od zestawienia materiałów użytych na współpracujące koła, a ponadto od prędkości poślizgu, przy czym im większa jest ta prędkość, tym mniejszą wartość przybiera współczynnik.

Drukuj