Obróbka wykańczająca uzębienia kół

Obróbka wykańczająca uzębienia kół stożkowych i hipoidalnych o zębach krzywoliniowych

W zależności od wymagań dokładności kół stożkowych i hipoidalnych są dwie metody obróbki wykańczającej uzębienie (po obróbce cieplnej):

a) docieranie powierzchni zębów z wykorzystywaniem poślizgu jako prędkości skrawania,
b) szlifowanie powierzchni zębów.

Z punktu widzenia kosztów procesu obróbki wykańczającej kół — docieranie jest wielokrotnie tańsze od szlifowania i trwa znacznie krócej. Krótki cykl obróbki wykańczającej przez docieranie spowodował, że ten proces stał się dominujący w produkcji masowej i wielkoseryjnej. Procesy docierania stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym, obrabiarkowym, sprzętu domowego, maszyn rolniczych, górniczych, a nawet częściowo w przemyśle lotniczym. Docieranie zębów ma na celu nie tylko poprawienie gładkości powierzchni, ale również uzyskanie właściwej wielkości plamy współpracy zębów i jej lokalizacji. W niektórych metodach obróbki uzębienia, np. w metodzie Klingelnberg--PALLOID, docieranie jest jedyną możliwą do przeprowadzenia obróbką wykańczającą kół obrabianych cieplnie.

Drukuj