Mieszaniny ścierne stosowane w procesie docierania

Podstawowym rodzajem ścierniwa stosowanym w procesie docierania jest karborund. Proszek karborundowy mieszany jest z olejem (wrzecionowym) w proporcji 6 funtów proszku na galon oleju, co odpowiada w układzie metrycznym 1,0 kg na 1,37 litra oleju. Do docierania kół o modułach 4,23-2,54 mm stosowana jest ziarnistość 320-400. Większość przekładni samochodów osobowych jest docierana przy ziarnistości proszku 280-320.

Duże przekładnie (stosowane do samochodów ciężarowych i traktorów) są docierane proszkiem o ziarnistości 220-240. Należy zwrócić uwagę, że większe ziarna ulegają szybkiemu rozkruszeniu w procesie docierania. Ziarna nie podlegające pękaniom stępiają swoje krawędzie skrawające i proces docierania przestaje być efektywny.

Przygotowana mieszanina ścierna powinna być regenerowana przez dodawanie nowych porcji, ale skład nie powinien ulegać zmianie w czasie trwania procesu produkcyjnego danej przekładni. Ważnym czynnikiem jest również temperatura mieszaniny. Przed przystąpieniem do docierania układ pomp zasilających strefę obróbki w mieszaninę ścierną winien być włączony 20 min wcześniej od rozpoczęcia obróbki. Celem takiego działania jest uzyskanie właściwej temperatury mieszaniny.

Drukuj