Szlifowanie kół stożkowych i hipoidalnych o łukowej linii zębów

Szlifowanie kół stożkowych stosowane jest dotychczas wyłącznie w systemie Gleasona i pochodnych. Kołowo-łukowa linia zęba kół w tym systemie pozwala na stosowanie tarcz garnkowych o zarysie odpowiadającym kątowi przypora. Szlifowanie zębów kół stożkowych i hipoidalnych stosowane jest wyłącznie w przemyśle lotniczym i obrabiarkowym do maszyn o wysokiej precyzji. Występują dwie zasadnicze koncepcje szlifowania: 1) tarczą garnkową o zarysie powierzchni szlifującej odpowiadającym kątowi przypora zębatki koronowej i 3) tarczą garnkową mocowaną do pochylnego wrzeciona. Koncepcje te ilustrują rysunek i rysunek. Ze względu na siły skrawania występujące w rozwiązaniu obecnie częściej stosowana jest koncepcja. Podstawowym problemem szlifowania zębów stożkowych i hipoidalnych jest uzyskanie wysokiej dokładności ruchu odtaczania oraz zachowanie stałej pozycji powierzchni szlifującej w stosunku do powierzchni zęba w ruchu obwiedniowym. Wymaga to rozwiązywania łańcuchów kinematycznych dających minimalne błędy (odchylenia od ruchu jednostajnego) oraz układów ostrzących tarcze ścierne wraz z kompensacją położenia powierzchni szlifującej w stosunku do powierzchni zęba koła.

Szlifowanie zębów metodą Gleason

Drukuj