Projekt wstępny obrabiarki

W tej fazie konstruowania dobiera się i wyznacza zasadnicze cechy konstrukcyjne projektowanych zespołów i elementów. W toku opracowywania projektu wstępnego dokonuje się w wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń ostatecznego wyboru optymalnej koncepcji rozwiązania całości konstrukcji i poszczególnych jej zespołów. Na tym etapie konstruowania powinna być przeprowadzona doświadczalna weryfikacja zespołów i elementów przewidzianych w założeniach do badań modelowych.

Według przyjętych obecnie zwyczajów projekt wstępny ma postać rysunków zestawieniowych, wykonanych najczęściej ołówkiem. Na rysunkach tych, które mają być podstawą do sporządzenia przez techników-de-talistów rysunków wykonawczych części, konstruktor podaje niezbędne wymiary elementów, ważne wymiary zamykające i montażowe, pasowania, nominalne wymiary części znormalizowanych oraz sporząr dza wstępny wykaz części (najczęściej w rozbiciu na części konstruowane i znormalizowane).

Projekt wstępny obejmuje również uściśloną analizę ekonomiczną wyrobu oraz wykonany w skali 1 : 1 (dla większych obrabiarek w skali zmniejszonej) model obrabiarki, który powinien być sprawdzony pod względem ergonomicznym.

Drukuj