Prototyp obrabiarki

Wykonanie prototypu.
Prototypem nazywamy pierwsze wykonanie wyrobu na podstawie nowej konstrukcji. Prototyp wykonuje się w oparciu o dokumentację konstrukcyjną zawartą w projekcie wykonawczym. W zależności od potrzeb i zakresu zamierzonych badań prototyp może być wykonany w jednym egzemplarzu lub kilku egzemplarzach (seria prototypowa). Przed oddaniem do prób i badań prototyp powinien być odebrany zgodnie z warunkami odbioru technicznego przez kontrolę techniczną producenta w obecności konstruktora wiodącego, kierującego całością prac konstrukcyjnych.

Badania prototypu
mają na celu przede wszystkim doświadczalne sprawdzenie poprawności jego konstrukcji i wykonania. Badania prototypu pozwalają na wykrycie w maszynie błędów konstrukcyjnych, które mogą być poprawione przed przekazaniem dokumentacji do wykonania seryjnego. W związku z tym badania prototypu można traktować jako przedłużenie procesu konstruowania.

W trakcie badania prototypu ustala się charakterystyki techniczne i eksploatacyjne wyrobu, a niekiedy porównuje się badany wyrób z podobnymi wyrobami wytwarzanymi w kraju i za granicą.

W przypadku większej liczby wykonanych prototypów część z nich poddaje się próbom użytkowania w zakładzie produkcyjnym.

Drukuj