Produkcja seryjna i użytkowanie obrabiarki

W odróżnieniu od serii próbnej seria produkcyjna obejmuje określoną liczbę wyrobów przeznaczonych do normalnego użytkowania. Seria produkcyjna jest realizacją planowego zadania zakładu w oparciu o samodzielny zestaw dokumentów technicznych i organizacyjno-administracyjnych. Zależnie od skali produkcji seria produkcyjna obejmuje od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk obrabiarek i może być realizowana wielokrotnie według tej samej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.

Uruchomienie produkcji seryjnej nie oznacza, że rola konstruktora dobiegła końca. Obserwacja wyrobu w czasie użytkowania i opinie użytkowników są bogatym źródłem informacji, które powinny być wykorzystane do wprowadzania dalszych ulepszeń konstrukcyjnych i technologicznych.

Drukuj