Warianty konstrukcji obrabiarki

Wstępne rozważenie, a w wielu przypadkach nawet dość szczegółowe opracowanie kilku wariantów konstrukcji, jest nieodzownym warunkiem skutecznego konstruowania. Wynika to ze specyficznego i złożonego toku procesu konstruowania, którego początek stanowi określony pomysł, czyli koncepcja rozwiązania danego zadania konstrukcyjnego. Ponieważ nie można z góry przewidzieć, czy w trakcie dalszych etapów konstruowania przyjęta koncepcja okaże się dobra, wynika stąd celowość przeanalizowania kilku koncepcji rozwiązania już na etapie założeń.

Forma opracowania wariantów konstrukcji może być różna. Najczęściej wystarcza wykonanie szkiców i schematów, popartych niezbędnymi obliczeniami oraz przeanalizowanie zalet i wad poszczególnych wariantów. W trakcie opracowania projektu wstępnego może się okazać celowe wykonanie uproszczonych rysunków niektórych zespołów i węzłów konstrukcyjnych w dwóch albo w trzech wariantach.

Przy szczegółowym opracowaniu węzłów i elementów konstrukcji wskazane jest korzystanie z wypróbowanych rozwiązań typowych, których dobór spośród dużej różnorodności wariantów ułatwiają odpowiednie pomoce dla konstruktorów, katalogi firmowe i normy.

Drukuj