Metoda inwersji przy projektowaniu obrabiarek

Metoda inwersji ułatwia obmyślanie wariantów konstrukcji. Polega ona na tym, że mając obmyślony jeden wariant konstrukcji staramy się stworzyć inny wariant rozwiązania tego samego zadania konstrukcyjnego przez odwrócenie ról, ruchów, położenia, bądź kształtów elementów wchodzących w skład konstrukcji.

Metoda inwersji jest źródłem bogactwa rozwiązań konstrukcyjnych. Umiejętne i rozważne jej stosowanie, poparte wnikliwą analizą, umożliwia szybkie dojście na drodze systematycznych poszukiwań do rozwiązań optymalnych.

Można przytoczyć wiele przykładów rozwiązań całych obrabiarek, zespołów i węzłów konstrukcyjnych, których koncepcje powstały w wyniku wykorzystania metody inwersji. Wymieńmy chociażby wytaczarki, w których z podziału ruchów podstawowych (obrotowego i prostoliniowego) pomiędzy przedmiot obrabiany i narzędzie od razu wynikają dwa inwersyjne warianty konstrukcji całej obrabiarki.

Drukuj