Wskaźniki oceny konstrukcji obrabiarki

Ocena jakości konstrukcji jest niezwykle trudna i skomplikowana. Nawet dobry konstruktor po zakończeniu projektu wykonawczego uważa, że wiele cech skonstruowanego przedmiotu można by ulepszyć, co można uznać za zrozumiały objaw niedosytu każdego twórcy.

Najracjonalniejszą podstawą oceny konstrukcji są kryteria wynikające z racji istnienia wytworu, stanowiące podstawę doboru cech konstrukcyjnych zgodnie z zasadami konstrukcji. Nawiązując do tych kryteriów można ocenić daną konstrukcję jako całość, jak również poszczególne jej zespoły i elementy. Zwykle ocenę podaje się słownie, mówiąc, że konstrukcja jest dobra, nowoczesna, oryginalna, przeciętna, słaba albo wręcz zła.

Znane są różne sposoby liczbowej oceny jakości konstrukcji w oparciu o punktację doraźnie określonych kryteriów. Oceniać można całą konstrukcję i poszczególne jej fragmenty (zespoły i węzły konstrukcyjne).

Dla przeprowadzenia rzetelnej oceny punktowej konstrukcji konieczne jest bogate doświadczenie i szeroka wiedza oceniającego. Ocenę ułatwia porównanie danej konstrukcji z podobnymi konstrukcjami, Wyróżniającymi się wysokim poziomem technicznym i sprawdzonymi w warunkach eksploatacyjnych.

Drukuj