Frezowanie ślimaków walcowych

Frezowanie zębów jest znacznie wydajniejsze od toczenia. Zęby frezować można zarówno na frezarce uniwersalnej, jak i na frezarkach specjalnych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Na tych ostatnich obróbka odbywać się może frezami krążkowymi lub frezami ślimakowymi.

Frezowanie ślimaka na frezarce uniwersalnej

Na frezarce uniwersalnej ślimak umieszcza się w kłach podzielnicy, zamocowanej na stole frezarki. Stół frezarki skręca się o kąt wzniosu linii zęba y. Skręcenie stołu pod kątem 90° — y umożliwiłoby wprawdzie zastosowanie frezarki bez użycia żadnego specjalnego wyposażenia, ale niestety frezarka uniwersalna nie zapewnia tak dużych skrętów stołu. Dlatego frezując na niej ślimaki trzeba użyć specjalnej głowicy, która zmienia o 90° położenie osi freza.

Frezarka do ślimaków
 

Frezowanie ślimaka na frezarce
 

Prędkość obrotową freza dobiera się zależnie od przyjętej prędkości skrawania oraz od średnicy freza. Ślimak frezowany wykonuje w czasie frezowania ruch śrubowy, którego skok równy jest skokowi ślimaka. Prędkość ruchu śrubowego zależy od wielkości przyjętego posuwu na ząb, liczby zębów freza oraz jego prędkości obrotowej.

Usytuowanie wrzeciennika frezarki do ślimaków

 

Drukuj