Przekładnie zębate i ich klasyfikacja

Przekładnie zębate i ich klasyfikacja

Koła zębate pracują co najmniej parami, tworząc tzw. przekładnię zębatą. Współpraca następuje przez zazębianie się kół.

Podział przekładni zebatych
 

Przekładnia czołowa — to przekładnia, w której występuje zazębienie czołowe, a więc odbywające się w powierzchni czołowej, tj. powierzchni utworzonej przez linie proste prostopadłe do tworzących powierzchni uzębionych (a więc w walcowej przekładni czołowej jest nią płaszczyzna prostopadła do osi obrotów kół, w stożkowej przekładni czołowej zaś są nimi stożki czołowe).

Przekładnia śrubowa — to przekładnia, w której zęby jednego koła wśru-bowując się między zęby koła współpracującego powodują jego obrót wokół osi wichrowato zorientowanej względem osi pierwszego koła.

Szczególnym przypadkiem walcowej przekładni śrubowej jest przekładnia ślimakowa, złożona ze ślimaka i ślimacznicy (koła ślimakowego).

Poza układem klasyfikacyjnym rozróżniamy ponadto:
— zazębienie zewnętrzne stanowiące przekładnie zewnętrzne,
— zazębienie wewnętrzne w przekładni wewnętrznej,
— zazębienie koła zębatego z zębatką:
— walcowego koła z zębatką prostą,
— stożkowego koła z zębatką pierścieniową.

Drukuj