Metody obróbki ewolwentowych kół zębatych

Metody obróbki walcowych kół zębatych są następujące:
a) Metoda kształtowa, w której narzędzie ma kształt wrębu. Metoda ta jest najmniej dokładna i dlatego stosuje się ją przy obróbce kół o drugorzędnym znaczeniu.
b) Metoda obwiedniowa. Metoda ta może być przeprowadzona:

1) narzędziem o kształcie koła zębatego (metoda Fellowsa).
Narzędzie obraca się równocześnie z nacinanym kołem (niejako zazębiając się z nim);
2) narzędziem w postaci zębatki; należy tutaj metoda Maaga i Sunderlanda (narzędziem jest zębatka) oraz frezowanie obwiedniowe, w którym frez ślimakowy w przekroju wzdłużosiowym ma kształt zębatki; przebieg położeń obwiedniowych krawędzi skrawających przedstawiono na rysunku.


Metody obróbki ewolwentowych kół zębatych
- Nacinanie zębów wg metody kształtowej
- Nacinanie zębów w walcowym kole zębatym wg metody Feli owsa
- Położenia obwiedniowe krawędzi skrawającej noża Fellowsa
- Nacinanie zębów w walcowym kole zębatym wg metody Maaga
- Frezowanie obwiedniowe zębów w walcowym kole zębatym
- Położenia obwiedniowe krawędzi skrawającej narzędzia-zębatki

Drukuj