Zalety i wady zazębienia ewolwentowego

Zalety są następujące
— zazębienie ewolwentowe jest zupełnie nieczułe na zmianę odległości osi kół współpracujących,
— obróbka może być przeprowadzona bardzo dokładnie prostymi narzędziami uniwersalnymi, tj. jednym i tym samym narzędziem można obrabiać koła o różnych liczbach zębów (lecz o tym samym nominalnym module, nominalnym kącie zarysu i współczynniku wysokości zęba) i różnych współczynnikach przesunięcia zarysu zęba (korekcji uzębienia),
— sprawdzanie poszczególnych elementów (wielkości) koła zębatego i uzębienia (podziałki, zarysu zęba, grubości zęba itd.) odbywa się łatwo przy użyciu przyrządów pomiarowych bardzo prostych, a tym samym zapewniających dużą dokładność pomiaru,
— kierunek i wielkość nacisków promieniowych i wzdłuż linii przyporu (zazębienia) są stałe, a więc nie występują podczas pracy z tego powodu dodatkowe wahania obciążeń i drgania,
— jest duża sprawność zazębienia. Wady są następujące
— współpraca w zazębieniu zewnętrznym odbywa się między dwoma zębami o wypukłych powierzchniach boków, a przez to
— występuje małe pole dolegania,
— występują dość duże jednostkowe naciski powierzchniowe,
— występują nieco większe poślizgi aniżeli w zazębieniu cykloidalnym. Pomimo tych wad zazębienie ewolwentowe znalazło powszechne zastosowanie

w przekładniach do przenoszenia mocy, gdyż zalety są niezmiernie cenne.

Drukuj